O knihovně

Městská knihovna Letohrad je knihovnou s univerzálním knižním fondem. Má již staletou historii, byla založena 15. ledna 1899. Od roku 1997 sídlí v krásných prostorách východního křídla zámku. Významným předělem v jejím životě se stal 5. leden 2000, kdy byl zaveden automatizovaný výpůjční protokol a s ním spojené veškeré knihovnické činnosti.

Čtenáři si mohou ve dvou odděleních (pro dospělé a pro děti) vypůjčit knihy a časopisy z nejrůznějších oborů. Informace o knižním fondu jim poskytne 5 počítačů s on-line programem, které slouží rovněž k práci na internetu.

Knihovna pořádá pro děti, mládež i dospělé čtenáře besedy, semináře a několikrát za rok výstavy.